ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

<<ԱՎՏՈ ԿՐԵԴԻՏ>>  գրավատունը   առաջարկում    է    ամենապահանջված ծառայություններից մեկը՝  վարկի    տրամադրում    ավտոմեքենաների  և  կենցաղային  տեխնիկայի գրավադրմամբ:
Մեր պրոֆեսիոնալ թիմի կողմից մշակված համակարգը թույլ  է  տալիս ամենակարճ ժամանակում ձևակերպել վարկը:
Դուք վճարում եք միայն օգտագործած օրերի համար հաշվարկված տոկոսագումարը:
Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում: